Er wordt door de afdeling arbitrage nogmaals een cursus arbiter 1 georganiseerd. Heb jij ook interesse arbiter te worden. Laat dit dan even weten.

Beste biljarters

Zoals tijdens de Algemene Leden Vergadering al gemeld is willen we dit jaar nogmaals een cursus ‘Arbiter 1’ verzorgen. Deze cursus bestaat op 6 dagdelen cursus en 1 dag examen.
Vooralsnog hopen we de cursus ergens in de maanden April, Mei en Juni te kunnen houden, e.e.a. is natuurlijk afhankelijk van de beschikbaarheid van de docenten, te spelen finales etc etc. Deze keer willen we een locatie kiezen in of om Hilversum, daar de afgelopen cursus is Utrecht gehouden is.
Om te bepalen of het op dit moment al zinvol is om de cursus op te gaan tuigen willen we eerst inventariseren of er voldoende belangstelling is om deze cursus te gaan volgen.
Mocht je zelf belangstelling hebben om deel te nemen aan deze leerzame cursus, of mocht je andere biljarters kennen die mogelijk geïnteresseerd zijn, laat het me dan weten. 
Vermeld bij de aanmelding ook of je liever ziet dat de cursus op een doordeweekse avond gegeven wordt, of op zaterdag.(Het examen zal, gezien de benodigde tijd, sowieso in het weekend gehouden worden).We kunnen dan proberen een planning in elkaar te zetten zodat zoveel mogelijk mensen deel kunnen nemen.
In de afgelopen periode hebben een aantal mensen mij al persoonlijk verteld wel interesse te hebben, ik zou deze mensen willen vragen dit ook nog even per mail te bevestigen zodat ik niemand vergeet mee te tellen.

Vriendelijke groet,
Adrie Jongeling
District Het Sticht