Starten nieuwe partij

Als het hoofdmenu niet zichtbaar is druk dan op ‘/’

Ga met de ‘+’ en ‘–’ toets naar ‘Nieuwe Partij’ en druk op <enter>

De spelerslijst wordt nu zichtbaar
Als u het nummer weet, dan kan dit direct ingetoetst worden.
Ga anders met ‘+’ en ‘–’ naar de juiste regel, de ‘*’ achter het regelnummer geeft de gekozen regel aan.
De volledige lijst met namen en nummers kan je hier vinden

Indien u op de <Del> toets drukt wordt de lijst wisselend op naam en op vereniging gesorteerd.
Wilt u sneller bladeren, gebruik dan <PgUp> en <PgDn>
Met <Home> en <End> gaat u naar het begin of einde van de lijst.

Wilt u de lijst op volgorde van speler, druk dan op <del>
Wilt u de lijst op volgorde van vereniging, druk dan nogmaals op <del>
Bij nog een keer <Del> gebruiken komt de oorspronkelijke indeling weer terug. <PgUp> en <PgDn> is dan niet mogelijk.

Met <enter> bevestigt u de keuze van speler 1.
Hierna vraagt het systeem om het aantal te maken caramboles, voer dit in en druk op <enter>.

Gebruik dezelfde procedure voor het kiezen van speler 2

Wisselen van speler 1 en 2

Voor het wisselen van spelers na de keuzetrekstoot drukt u op <bsp> of op de ‘-’ toets. Dit kan alleen indien er nog geen score is ingevoerd. Ook 0 ingeven is een score. Wisselen van kant is dan niet meer mogelijk. Gebruik dan eerst ‘/’ en beurt terug. Doe anders eerst de ‘Einde Partij’ handeling en begin opnieuw.

Invoeren scores

Voor het invoeren van de gemaakte caramboles gebruikt u de numerieke toetsen van het toetsenbord. Bevestig de ingevoerde waarde (na controle op het scherm) met <enter>.
De laatste 5 scores staan links en rechtsonder in het scherm, dit verdwijnt na 15 seconden.

U kunt ook door op de ‘+’ te drukken elke carambole afzonderlijk tellen.

Heeft u een toch een fout gemaakt, gebruik dan de <Bsp> toets voor één beurt terug te gaan.
Wilt u meerder beurten terug gebruik dan de ‘/’ voor naar het menu te gaan en kies ‘Beurt Terug’.

Einde Partij

Druk na de partij op ‘/’ en kies voor ‘Einde Partij’. Bevestig dit hierna met een ‘*’.
Vergeet niet de laatste caramboles nog in te voeren.